Heron z Aleksandrii


Starożytny grecki matematyk, fizyk, mechanik, wynalazca i konstruktor (ok. I wiek ne)
Do najważniejszych jego dzieł należą: Metrica składająca się z trzech ksiąg (o geometrii),
Mechanika i Pneumatyka (o mechanice), Dioptra (o pomiarach geodezyjnych) oraz Catoptrica (o świetle).
Jego największe odkrycia i wynalazki to: bania Herona uważana za pierwowzór parowej turbiny, maszyna do czerpania wody,
maszyny oblężnicze, wzór na pole trójkąta zwany wzorem Herona, wzory na powierzchnię i objętość innych figur geometrycznych,
metody przybliżonego obliczania pierwiastków. Opisał teodolit (przyrząd do pomiaru powierzchni lądu),
dźwignię, klin, kołowrót, gwint, przekładnię zębatą oraz wiele mechanizmów napędzanych sprężonym lub nagrzanym powietrzem
Jego dziełem jest też przyrząd do mierzenia odległości - hodometr.