Uliczna Gra z Ekonomikiem

Dodano:

28 września 2018 r., nasi uczniowie brali udział w II edycji Ulicznej Gry z Ekonomikiem z Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. Czteroosobowe zespoły wykonywały zadania w 6 punktach kontrolnych znajdujących się w takich instytucjach jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Bank Polski, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, Wydział Spraw Obywatelskich i Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowah. Uczestnicy wykazali się przedsiębiorczością i umiejętnością pracy w grupie. Zdobyli doświadczenie i wiedzę, którą będą mogli wykorzystać np. zakładając własną firmę.

Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy, a każdy z nich otrzymał upominek. Szkołę reprezentowały dwa zespoły w składach: Ewa Świerk, Mateusz Kołodziej, Kacper Brzechowski, Mikołaj Żychliński z klasy 1h, oraz Konrad Korpik, Eryk Hadała, Patryk Pietras, Jan Bieszczad również z klasy 1h.

Opiekunem młodzieży była pani mgr Dorota Rybińska.