I etap XXI edycji Olimpiady Euroelektra

Dodano:

W dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody szkolne I stopnia Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Czas trwania zawodów wynosił 120 minut. Jest to już XXI edycja olimpiady "Euroelektra", a udział w niej, wzięli uczniowie trzecich i czwartych klas Zespołu Szkół Elektronicznych. Zawody odbyły się zgodnie z regulaminem, a nadzór nad prawidłowym przebiegiem olimpiady sprawowała Komisja w składzie:

  • - mgr inż. Urszula Turek - przewodnicząca komisji
  • - mgr inż. Anna Świerk - członek komisji
  • - mgr inż. Ineza Wilusz - członek komisji