Warsztaty w zakresie ochrony powietrza

Dodano:

W dniu 13 listopada 2019 roku, grupa 10 uczniów wzięła udział w warsztatach w zakresie ochrony powietrza organizowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Uczniowie odwiedzili Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie gdzie zapoznali się z regulowaniem ruchu w zależności od jego natężenia. Zmniejszanie natężenia ruchu wpływa bezpośrednio na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. System SOSRD umożliwia szybkie informowanie kierowców o utrudnieniach, zalecanych objazdach, zmianach w organizacji ruchu, czasie przejazdu czy  sytuacji meteorologicznej.

Następnie odwiedzili Stację Monitoringu Powietrza, gdzie zapoznali się z wyposażeniem i działaniem mobilnego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeprowadzane są w nim pomiary zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przez całą dobę. Mierniki na bieżąco sprawdzają stężenie pyłów PM2.5 i PM10, na tej podstawie dokonywana jest analiza składu powietrza oraz publikowane są raporty o emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Na płycie Rzeszowskiego rynku odbyły się  warsztaty z emisji związane z porównaniem kotłów węglowych starej i nowej generacji oraz zaprezentowana została pompa ciepła. Poznali negatywne skutki zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia  ludzi i środowiska, zalety   wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Uczniowie zapoznali się z wnioskami najnowszego raportu europejskiej agencji środowisk oraz z dowiedzieli się, w jaki sposób można poprawić jakość powietrza. Warsztaty umożliwiły poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska. Opiekunem młodzieży była pani Elżbieta Czech.