Harmonogram egzaminów maturalnych i zawodowych

Dodano:

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Najnowszy komunikat w tej sprawie został ogłoszony w dniu 24 kwietnia 2020 roku. Szczegóły organizacji matur w szkole zostaną podane w późniejszym czasie.

Link do komunikatu z dnia 24 kwietnia 2020 roku