Nauczanie na odległość !!!

Dodano:

Uwaga! Ważna informacja!!!

Od dnia 19 października 2020 roku szkoła przechodzi w tryb nauczania na odległość.

  • Lekcje online będą prowadzone za pomocą aplikacji Teams zgodnie z planem lekcji.
  • Klasa 2dg realizuje zajęcia praktyczne stacjonarnie w CKZ według planu
  • Klasa 3c kontynuuje praktykę zawodową. 

Dyrekcja ZSE