przeglądasz

zagraniczne praktyki zawodowe

Nowy projekt i kwalifikacje na praktyki zawodowe!

Szkolna Komisja Programu ERASMUS + uprzejmie informuje Koleżanki i Kolegów, że nowy projekt (numer wniosku: 2018-1-PL01-KA102-047972) został zatwierdzony do realizacji. Tytuł projektu: Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe.

Beneficjentami projektu jest 54 uczniów (Lisbona, Szwecja i Turcja - zmiana na Maltę, bądź inny atrakcyjny kraj) oraz 12 nauczycieli do Szwecji. Kwalifikacje uczniów odbędą się dwukrotnie.

Pierwszy termin to: 11 wrzesień 2018 r. godzina 8:00 - aula szkolna

Drugi termin to: 31 maj 2019 r. godzina 12:20 - aula szkolna.

Wniosek - pobierz       Ogłoszenie        Klauzula RODO

Ważne!

Od decyzji Szkolnej Komisji PO WER przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej szkoły.

Poniżej przedstawiamy obszerne reportaże z poszczególnych wyjazdów.