Tematyka Zajęć

Strona poświęcona jest zagadnieniom związanym z przedmiotem pracownia elektryczna i elektroniczna dla zawodu technik automatyk. Zamieszczone są tu informacje dotyczące programu nauczania, systemu oceniania z przedmiotu, a także regulaminu pracowni instalacji. Na bieżąco będą również uzupełniane i aktualizowane materiały pomocnicze dla uczniów z poszczególnych serii ćwiczeń.