Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektr.

Dodano:

Pracownia wyposażona jest w stanowiska z profesjonalnym sprzętem, umożliwiającym instalowanie, uruchamianie i eksploatację urządzeń elektroakustycznych, odbiorników DVB-T, DVB-S, systemów telewizji kablowej, systemów kontroli dostępu, urządzeń techniki komputerowej, systemów telewizji dozorowanej.