Pracownia urządzeń techniki komputerej

Dodano:

Pracownia obejmuje zagadnienia  w zakresie bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, korzystania z różnych systemów operacyjnych, obsługi sprzętu informatycznego i urządzeń peryferyjnych, przygotowania sprzętu komputerowego do pracy i jego montażu oraz diagnostyki i naprawy.