Praktyki zagraniczne we Włoszech!

Dodano:

W ramach nowo rozpoczętego projektu Erasmus+ "Dobry wybór – praktyki europejskie", 14 listopada 16-tu uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie zakończyło  trzytygodniowe praktyki zawodowe z informatyki i elektroniki w Brescii – znaczącym ośrodku przemysłowym regionu Lombardii na północy Włoch. Już po raz trzeci nasza szkoła realizowała praktyki w tym mieście kontynuując i poszerzając współpracę z wieloma włoskimi instytucjami szkoleniowymi i zakładami pracy.

Do Włoch pojechało 16 uczniów: Karol Bobowski, Mariusz Buk, Jakub Gosztyła, Kamil Grochmal, Tomasz Hałoń, Marek Jachyra, Szczepan Kozdęba, Łukasz Motyka, Sebastian Nawój, Adrian Obłój, Maciej Papciak, Łukasz Pasternak, Karol Sitarz, Daniel Sowa, Mikołaj Szetela i Piotr Ziarko. Nauczycielami koordynującymi projekt oraz opiekującymi się młodzieżą są: mgr inż. Stanisław Augustyn, mgr inż. Zbigniew Niedbała, mgr inż. Maciej Pieprzycki, mgr Beata Bieńko oraz mgr inż. Adam Mandzelowski.

Zagraniczne praktyki we Włoszech umożliwiły uczniom ZSE zdobycie doświadczenia zawodowego oraz rozwinięcie umiejętności z dziedziny elektroniki i informatyki. Młodzież miała okazję poznania życia codziennego i bogatej kultury we Włoch, poznawała  podstawy języka włoskiego, a poprzez integrację z obcokrajowcami doskonaliła znajomość języka angielskiego.

Polskich uczniów przyjęło 10 różnych firm i szkół: Brescia PC, CFP Educo, CFP Zanardelli, Centro di Servizio per il Volontario, Centro Territoriale di Supporto, Istituto Mantegna, Istituto Baracca, Primo Levi, Semantica Design oraz Tedoldi. Koordynacja przebiegu praktyk wspierana jest przez włoską firmę Mistral Soc. Cooperativa Sociale Onlus.

Informatycy zajmowali się tworzeniem, edycją oraz zarządzaniem bazami danych, instalacją oraz konfiguracją systemów serwerowych Windows i Linux, tworzeniem stron internetowych, naprawą urządzeń techniki komputerowej. Natomiast elektronicy projektowali, testowali obwody elektroniczne, programowali sterowniki PLC, naprawiali i konserwowali urządzenia elektroniczne, montowali systemy alarmowe. Praktyka uczniów ZSE została bardzo wysoko oceniona przez włoskich opiekunów praktyk. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności i doświadczeń są dokumenty Europass Mobility, certyfiakty ECVET i językowe.

Oficjalna strona projektu: Italia-Brescia