Wycieczka "Szlakiem Niepodległości"

Dodano:

W dniach 24-25 października uczniowie różnych klas naszej szkoły pod opieką nauczycieli historii uczestniczyli w wycieczce historycznej "Szlakiem Niepodległości". Na trasie wycieczki znalazły się Lublin i Warszawa. Pierwsze z miast, było zaczątkiem tzw. "Polski Lubelskiej", to tu 7 listopada 1918 r. powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który obradował w Pałacu Lubomirskich. Podczas zwiedzania miasta uczestnicy wycieczki podążali śladami działań tego właśnie rządu. Nie obyło się także bez odwiedzenia miejsca martyrologii - Muzeum na Majdanku.

Drugi dzień, to oczywiście Warszawa i miejsca związane z Józefem Piłsudskim- Belweder z pomnikiem Marszałka, Plac Piłsudskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Cmentarz Powązkowski, Łazienki. Nie zabrakło również wizyty w Gmachu Sejmu, o którym to Marszałek mawiał, że tych piekielnych nudów, które z sali sejmowej wieją, nie mógłby wytrzymać nawet pół godziny.

To była niezwykła lekcja historii.