Wycieczka edukacyjna do Bełżca i Leżajska

Dodano:

W sobotę 19 października 2019 r. czterdziestoosobowa grupa z ZSE uczestniczyła w nietypowej lekcji historii. Zwiedziła były nazistowski obóz zagłady w Bełżcu a następnie wzięła udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Od wykluczenia do zagłady” prowadzonych przez pracownika naukowego Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu. Zajęcia łączące przeszłość z teraźniejszością miały  na celu nie tylko zdobycie wiedzy o zbrodniach II wojny światowej poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami, ale również kształtowanie postaw i umiejętności radzenia sobie z przypadkami agresji i przemocy, uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z obojętności społecznej oraz kreowanie zachowań opartych na wrażliwości, empatii, tolerancji i odpowiedzialności. Następnym etapem wycieczki była wizyta w Leżajsku, gdzie grupa podziwiała zespół klasztorny bernardynów z  I poł. XVII w. W barokowej bazylice podziwiała najsłynniejsze w Europie organy, a w muzeum usytuowanym w podziemiach kościoła - obrazy o treści religijnej, portrety dobrodziejów i znamienitych zakonników, rzeźby ołtarzowe i paramenty liturgiczne. Wrażenie na wszystkich zrobiły książki ręcznie pisane w drewnianych oprawach bogato zdobionych. Był też czas na krótki spacer relaksacyjny.
Wyjazd był kolejnym  elementem realizowanej w ZSE innowacji pedagogicznej pt. "Karty pamięci – innowacyjny program nauczania historii i języka polskiego w technikum".
Opiekunami byli: B.Kotelnicka, M.Dusza i E.Dudziak.