Podziękowania od Caritas

Dodano:

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Szkolne Koło Caritas, przeprowadziły wśród naszych uczniów, zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Zebrana kwota 1500 zł,  została przekazana na ręce ks. Piotra Potyrały, dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W skład delegacji, która odwiedziła ośrodek Caritas w Rzeszowie przy ul. J. Styki, weszli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego na czele z opiekunem panią Elżbietą Czech oraz pan Grzegorz Izowit.