Wycieczka do Warszawy

Dodano:

14 czerwca 2023 r., młodzież naszej szkoły, razem z uczniami II LO i VI LO uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Młodzież skorzystała z zaproszenia Pana Wiesława Buż – posła na Sejm RP i zwiedziła budynek Sejmu i Senatu przy ulicy Wiejskiej. W trakcie wizyty zapoznano się z historią polskiego parlamentaryzmu, młodzież mogła przysłuchiwać się obradom Sejmu, a na korytarzach sejmowych mogła spotkać znanych nam przede wszystkim z ekranów telewizyjnych posłów i senatorów. Wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu.

Po zakończeniu zwiedzania Poseł Wiesław Buż zaprosił wszystkich uczestników wycieczki na obiad  do restauracji sejmowej. Opiekę na uczniami podczas wycieczki sprawowali nauczyciele historii: Katarzyna Miśta i Edward Dudziak.