Wycieczka dydaktyczna do ITPOE i MPWiK

Dodano:

W październiku uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych brali udział w drugiej wycieczce w ramach projektu „Ekopracownia-zielone serce szkoły”, która została zorganizowana do Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie oraz MPWiK. Są to zakłady, których działalność ściśle wpisuje się w zagadnienia związane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

ITPOE to spalarnia śmieci, która przetwarza odpady i odzyskuje z nich prąd oraz ciepło dla mieszkańców. Podczas zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć jak powstawała spalarnia oraz dowiedzieć się jak ten sposób utylizacji odpadów wpływa na środowisko. Wycieczka pozwoliła zobaczyć działanie spalarni od momentu przyjazdu śmieciarki, poprzez składowanie odpadów, proces spalania, odzysk energii i utylizację zanieczyszczeń. Następnie udaliśmy się do zakładu MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie. Odwiedziliśmy zarówno zakład oczyszczalni ścieków, jak również zakład uzdatniania wody. W zakładzie oczyszczalni ścieków udaliśmy się na „ścieżkę edukacyjną”. Trasa obejmowała wszystkie najważniejsze obiekty od momentu „wpłynięcia” ścieków na teren oczyszczalni do momentu upustu już oczyszczonej wody do rzeki Wisłok oraz instalacji zagospodarowywania zanieczyszczeń stałych. Natomiast w zakładzie uzdatniania wody uczniowie mogli poznać proces oczyszczania wody dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych na świecie metod uzdatniania wody, z ozonowaniem pośrednim i filtrami węglowymi. Dzięki temu woda, którą mamy w kranie jest idealnie przejrzysta, ma doskonały smak i zapach, dzięki czemu można ją pić prosto z kranu. Na terenie zakładu zwiedziliśmy farmy fotowoltaiczne. Zakład MPWiK w Rzeszowie jest praktycznie samowystarczalny energetycznie, a niekiedy nadwyżki energii elektrycznej przekazuje na potrzeby miasta Rzeszowa do sieci energetycznej. Produkcja „zielonej energii” realizowana jest głównie z procesów odgazowania ścieków, czyli pozyskanie biogazu. Następnie w procesach kogeneracji jest on spalany i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby zakładu. Rzeszowski MPWiK jest bardzo aktywny w dziedzinie OZE. Spółka w latach 2016-2021 wybudowała dziewięć instalacji fotowoltaicznych. Zasilają one m. in.: Zakład Uzdatniania Wody, Oczyszczalnię Ścieków oraz budynek biurowy spółki i budynki przepompowni. Ich łączna moc to 2,3 MW.

Dziękujemy Zarządowi MPWiK oraz Zarządowi PGE – ITPOE Rzeszów za możliwość zwiedzania firmy.