Erasmus+ Szkolenia nauczycieli ZSE

Dodano:

W ramach akredytowanego projektu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000116641 realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych nauczyciele naszej Szkoły uczestniczyli w zajęciach obserwacyjnych „Job Shadowing” w hiszpańskiej instytucji kształcenia zawodowego IES La Merced w Valladolid. Staż zawodowy odbywał się od 20 do 24 maja 2024 r. Brali w nim udział nauczyciele przedmiotów elektronicznych i informatycznych: mgr inż. Zbigniew Niedbała, mgr inż. Monika Różak, mgr inż. Krzysztof Stec.

Podczas szkolenia nauczyciele ZSE zapoznali się z organizacją i prowadzeniem szkoleń zawodowych w IES La Merced prowadzącym kursy i szkolenia zawodowe z zakresu automatyki, telekomunikacji, elektroniki, energii odnawialnej, mechatroniki. Poznali hiszpański system kształcenia i szkolenia zawodowego, stosowane metody i środki dydaktyczne, system oceniania i egzaminowania, współpracę z firmami. Obserwowali zajęcia dydaktyczne prowadzone przez hiszpańskich trenerów. Poznawali stosowane metody i narzędzia kształcenia, standardy szkoleń i technologie w instytucji przyjmującej a także we współpracującej szkole zawodowej IES Galileo oraz firmie CSV Sistemas produkującej systemy elektroniczne i okablowanie. Prowadzili dyskusje dotyczące przebiegu procesów szkoleniowo-dydaktycznych oraz dostosowania kształcenia do wymagań współczesnego rynku pracy.

W prowadzenie szkoleń i organizację całego stażu zaangażowany był koordynator projektu Carlos Hernández Padrones, który brał udział w szkoleniu „job shadowing” w naszej szkole w ubiegłym roku, dyrektor IES La Merced Fernando Matesanz Rocero, koordynator programu Erasums+ Elena Castrillo Romón nauczyciel Jesús Pizarro Peláez prowadzący seminarium dotyczące Internetu Rzeczy IoT, a także wielu innych nauczycieli instytucji przyjmującej.

Miejsce stażu – Valladolid, było doskonałą okazją do poznania wielu atrakcji stolicy wspólnoty autonomicznej Kastylia i Leon, dawnej siedziby królów. Uczestnicy stażu zwiedzali w towarzystwie hiszpańskich nauczycieli słynne atrakcje Valladolid min. muzeum sztuki Museo Nacional de Escultura, majestatyczną katedrę, pałac królewski z XVI w., Muzeum Nauki. Zwiedzili położony w pobliżu Valladolid XV-wieczny zamek La Modta w Medina del Campo zabytki średniowiecznego miasteczka Uruena, twierdzę broniącą przed najazdami muzułmanów w Tordesillas.

Udział w stażu umożliwił nauczycielom ZSE nowych doświadczeń zawodowych, pogłębienie znajomości języka angielskiego, poznanie podstaw języka hiszpańskiego. Poszerzyli wiedzę na temat codziennego życia Hiszpanów, ich historii, kultury i zwyczajów. Uczestniczyli w wydarzeniach odbywającego się w tym czasie międzynarodowego festiwalu teatru i sztuki ulicznej. Brali udział w przygotowanym przez hiszpańskich uczniów koncercie muzyki hiszpańskiej. Prezentowali informacje o ZSE, Rzeszowie i Polsce na lekcjach z hiszpańską młodzieżą.