3as 3automatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55     matematyka DI 212 pr.ster.pro-1/4 WK 1w
pr.ster.pro-2/4 MC 4w
pr.urz.aut-3/4 RB 107
pr.urz.aut-4/4 SB 106
 
2 8:00- 8:45     religia GI 0.5 pr.ster.pro-1/4 WK 1w
pr.ster.pro-2/4 MC 4w
pr.urz.aut-3/4 RB 107
pr.urz.aut-4/4 SB 106
 
3 8:50- 9:35 j.niemiecki-2/2 KY 17   j.angielski-1/2 AG 102h
wf-2/2 ML s3
pr.ster.pro-1/4 WK 1w
pr.ster.pro-2/4 MC 4w
pr.urz.aut-3/4 RB 107
pr.urz.aut-4/4 SB 106
 
4 9:40-10:25 przedsięb. AP 0.8 biologia CE 12 p.aut.reg SB 3 pr.urz.aut-1/4 RB 107
pr.urz.aut-2/4 SB 106
pr.ster.pro-3/4 WK 1w
pr.ster.pro-4/4 MC 4w
matematyka DI 212
5 10:45-11:30 wf-1/2 BG s4
j.angielski-2/2 FD 6w
j.polski MD 3 ster. i rob. SB 3 pr.urz.aut-1/4 RB 107
pr.urz.aut-2/4 SB 106
pr.ster.pro-3/4 WK 1w
pr.ster.pro-4/4 MC 4w
wf-1/2 BG s3
j.angielski-2/2 FD 6w
6 11:35-12:20 j.niemiecki-1/2 AS 14
wf-2/2 ML s6
j.polski MD 3 fizyka-1/2 SZ 206
j.niemiecki-2/2 KY 14
pr.urz.aut-1/4 RB 107
pr.urz.aut-2/4 SB 106
pr.ster.pro-3/4 WK 1w
pr.ster.pro-4/4 MC 4w
j.niemiecki-1/2 AS 14
informatyka-2/2 PD 110
7 12:25-13:10 r_fizyka SZ 206 historia DZ 204 j.polski MD 203   urz.ukł.aut MR 3
8 13:15-14:00 historia DZ 204 r_matematyka DI 212 urz.ukł.aut MR 1   biologia CE 12
9 14:05-14:50 ster. i rob. SB 2 matematyka DI 212     religia GI 0.5
10 14:55-15:40 p.aut.reg SB 2 wf-1/2 BG s1
fizyka-2/2 SZ 206
    zaj. wych. MH 210
11 15:45-16:30 j.angielski-1/2 AG 102h informatyka-1/2 LM 19
wf-2/2 ML s1
    geografia MH 210
Obowiązuje od: 24 stycznia 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 01.02.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum