2h 2informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 urządz. tech-1/2 WI 18
sieci-2/2 LE 4a
pr.urz.techn-2/2 WC 112 z_angielski-2/2 MM 110a r_informat.-2/2 ZN 105  
2 8:00- 8:45 urządz. tech-1/2 WI 18
sieci-2/2 LE 4a
prac.syst.op-1/2 110
pr.urz.techn-2/2 WC 112
sieci-1/2 BZ 112
j.angielski-2/2 AG 102h
wf-1/2 KN s1
urządz. tech-2/2 WC 112
r_informat.-1/2 SJ 105
3 8:50- 9:35 informatyka-1/2 SJ 105
sieci-2/2 LE 4a
prac.syst.op-1/2 110
pr.sieci kom-2/2 LE 4a
sieci-1/2 BZ 112
j.niemiecki-2/2 AS 14
j.angielski-1/2 FD 6w
urządz. tech-2/2 WC 112
r_matematyka DI 212
4 9:40-10:25 historia MK 204 prac.syst.op-1/2 110
pr.sieci kom-2/2 LE 4a
sieci-1/2 BZ 112
wf-2/2 PZ s3
zaj. wych. AS 3 religia PI 0.8
5 10:45-11:30 biologia CE 1 pr.urz.techn-1/2 PG 5w
prac.syst.op-2/2 KU 4a
j.polski WM 205 j.niemiecki-1/2 AS 14
wf-2/2 PZ s3
j.angielski-1/2 FD 6w
j.niemiecki-2/2 AS 14
6 11:35-12:20 matematyka DI 212 pr.urz.techn-1/2 PG 5w
prac.syst.op-2/2 KU 4a
matematyka DI 212 biologia CE 1 z_angielski-1/2 MM 110a
j.angielski-2/2 AG 102h
7 12:25-13:10 wf-1/2 KN s1
informatyka-2/2 ZN 4
pr.sieci kom-1/2 PL 18
prac.syst.op-2/2 KU 4a
religia PI 208 j.polski WM 208 historia MK 204
8 13:15-14:00 geografia MH 210 pr.sieci kom-1/2 PL 18 fizyka MJ 205 j.polski WM 208 wf-1/2 KN s6
wf-2/2 PZ s4
9 14:05-14:50     j.niemiecki-1/2 AS 14   przedsięb. AP 0.8
Obowiązuje od: 2 maja 2022r.
Drukuj plan
wygenerowano 04.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum