podręczniki na

rok szkolny 2020/2021

Poniżej przedstawiony jest proponowany zestaw podręczników dla poszczególnych klas oraz typów szkół, który może być wprowadzony w Zespole Szkół Elektronicznych od września 2020 roku. Podręczniki podzielone są na zawody: technik elektronik, technik automatyk oraz technik informatyk.

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

technik elektronik

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

PERFEKT 1 lub PERFEKT 2 , wydawnictwo: PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

PLASTYKA

Marta Ipczyńska-Budziak, Natalia Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką 1, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum po podstawówce, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

M. Pawlak, A. Szweda, Poznać przeszłość 1 , wyd. Nowa Era

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Nowa Era 2019

 

FIZYKA

- Barbara Sagnowska, Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach, Fizyka, Podręcznik, Zakres rozszerzony, Klasa 1, Liceum i technikum, WSiP 2019
- Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Agnieszka Bożek, Fizyka, Zbiór zadań, Liceum i technikum, Klasa 1, Zakres rozszerzony, WSiP 2019

 

INFORMATYKA

Grażyna Koba, Teraz bajty, Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, Klasa 1, Zakres podstawowy, Migra 2019

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego.

Klasy drugie są proszone o wstrzymanie się z zakupem podręczników do września!

Klasa druga technikum czteroletniego ( po gimnazjum):

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. I, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord


JĘZYK NIEMIECKI

Exakt fur Dich 1, ( kontynuacja)


FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość " podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, cz.I - zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres rozszerzony cz.1, wyd. Zamkor.

HISTORIA

S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era


MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna i inni, Język polski 1 Podręcznik do liceum i technikum z serii Sztuka wyrazu, część 2 ( renesans – oświecenie), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

CHEMIA

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod „To jest chemia 2”
Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era

 

FIZYKA

1. Fizyka. Podręcznik. Klasa 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum.

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, wydawnictwo WSiP

2. Fizyka. Zbiór zadań. Klasa 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum.

Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Agnieszka Bożek

 

GEOGRAFIA

1. Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh -

„Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

2. Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

 

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT PLUS 1 ( kontynuacja) oraz EXAKT PLUS 2, wyd. Lektorklett

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
Sue Kay, Vaughan Jones, Matura Focus 4, wyd. Pearson,


JĘZYK NIEMIECKI
grupa początkująca : EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett
grupa kontynuująca: EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett


MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego.

JĘZYK POLSKI
Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
Marta Umińska, Bob Hastings, Repetytorium maturalne 2w1, poziom podstawowy z aneksem do matury rozszerzonej, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
grupa od podstaw: Perfekt 1 ( kontynuacja)
grupa kontynuująca : EXAKT FÜR DICH 2 ( kontynuacja), wyd. Lektorklett

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

technik informatyk

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

-M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

-M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

-PERFEKT 1 lub PERFEKT 2 , wydawnictwo: PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września.

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

-B. Breitkopf, M. Cieśla, Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

PLASTYKA

-Marta Ipczyńska-Budziak, Natalia Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką 1, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum po podstawówce, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

-H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

-M. Pawlak, A. Szweda, Poznać przeszłość 1 , wyd. Nowa Era

 

BIOLOGIA

-Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

INFORMATYKA

-Grażyna Koba, Teraz bajty, Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, Klasa 1, Zakres rozszerzony, Migra 2019

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego.

Klasy drugie są proszone o wstrzymanie się z zakupem podręczników do września!

Klasa druga technikum czteroletniego ( po gimnazjum):

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. I, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

JĘZYK NIEMIECKI

Exakt fur Dich 1, ( kontynuacja)

HISTORIA

S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2

INFORMATYKA
  -  Grażyna Zawadzka - Informatyka Europejczyka podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych cz.1.

 

Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna i inni, Język polski 1 Podręcznik do liceum i technikum z serii Sztuka wyrazu, część 2 ( renesans – oświecenie), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

GEOGRAFIA

1. Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

2. Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

FIZYKA

- Odkryć fizykę 1. Podręcznik ze zbiorem zadań do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa. Wydawnictwo Nowa Era

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT PLUS 1 ( kontynuacja) oraz EXAKT PLUS 2, wyd. Lektorklett

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

Sue Kay, Vaughan Jones, Matura Focus 4, wyd. Pearson,

JĘZYK NIEMIECKI

grupa początkująca : EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett
grupa kontynuująca: EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego.

JĘZYK POLSKI
Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
Marta Umińska, Bob Hastings, Repetytorium maturalne 2w1, poziom podstawowy z aneksem do matury rozszerzonej, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
grupa od podstaw: Perfekt 1 ( kontynuacja)
grupa kontynuująca : EXAKT FÜR DICH 2 ( kontynuacja), wyd. Lektorklett

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

technik automatyk

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI

PERFEKT 1 lub PERFEKT 2 , wydawnictwo: PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

PLASTYKA

Marta Ipczyńska-Budziak, Natalia Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką 1, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum po podstawówce, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

M. Pawlak, A. Szweda, Poznać przeszłość 1 , wyd. Nowa Era

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Nowa Era 2019

 

FIZYKA

- Barbara Sagnowska, Maria Fiałkowska, Jadwiga Salach, Fizyka, Podręcznik, Zakres rozszerzony, Klasa 1, Liceum i technikum, WSiP 2019
- Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Agnieszka Bożek, Fizyka, Zbiór zadań, Liceum i technikum, Klasa 1, Zakres rozszerzony, WSiP 2019

 

INFORMATYKA

Grażyna Koba, Teraz bajty, Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, Klasa 1, Zakres podstawowy, Migra 2019

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego

Klasy drugie są proszone o wstrzymanie się z zakupem podręczników do września!

Klasa druga technikum czteroletniego ( po gimnazjum):

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. I, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

JĘZYK NIEMIECKI

Exakt fur Dich 1, ( kontynuacja)

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość " podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, cz.I - zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.

- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres rozszerzony cz.1, wyd. Zamkor.

HISTORIA

S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

JĘZYK POLSKI

Katarzyna Budna i inni, Język polski 1 Podręcznik do liceum i technikum z serii Sztuka wyrazu, część 2 ( renesans – oświecenie), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe ( kontynuacja)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

CHEMIA

R.Hassa, A.Mrzigod, J.Mrzigod „To jest chemia 2”

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era

FIZYKA

1. Fizyka. Podręcznik. Klasa 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum.

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, wydawnictwo WSiP

2. Fizyka. Zbiór zadań. Klasa 2. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum.

Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Agnieszka Bożek

GEOGRAFIA

1. Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh -

„Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

2. Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, wyd. Nowa Era

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT PLUS 1 ( kontynuacja) oraz EXAKT PLUS 2, wyd. Lektorklett

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
Sue Kay, Vaughan Jones, Matura Focus 4, wyd. Pearson,


JĘZYK NIEMIECKI
grupa początkująca : EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett
grupa kontynuująca: EXAKT FÜR DICH 2 , wyd. Lektorklett


MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

Podręczniki z przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku roku szkolnego.

JĘZYK POLSKI
Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
Marta Umińska, Bob Hastings, Repetytorium maturalne 2w1, poziom podstawowy z aneksem do matury rozszerzonej, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
grupa od podstaw: Perfekt 1 ( kontynuacja)
grupa kontynuująca : EXAKT FÜR DICH 2 ( kontynuacja), wyd. Lektorklett

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.