podręczniki na

rok szkolny 2021/2022

Poniżej przedstawiony jest proponowany zestaw podręczników dla poszczególnych klas oraz typów szkół, który może być wprowadzony w Zespole Szkół Elektronicznych od września 2021 roku. Podręczniki podzielone są na zawody: technik elektronik, technik automatyk oraz technik informatyk.

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

technik elektronik

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

PLASTYKA

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

PERFEKT 1( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON lub PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy, by wstrzymali się z zakupem podręcznika do języka niemieckiego do początku września ze względu na przydział do odpowiednich grup jezykowych

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski, Ślady czasu. Historia podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd.GWO

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Nowa Era 2019

 

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Fizyka, Podręcznik, Zakres rozszerzony, Klasa 1, Liceum i technikum, WSiP 2019
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka1, Zbiór zadań, Liceum i technikum, Zakres rozszerzony, WSiP 2019

 

INFORMATYKA

Grażyna Koba, Teraz bajty, Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, Klasa 1, Zakres podstawowy, Migra 2019

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019 - Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja PERFEKT 1 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON; PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

 

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2 , Podręcznik do historii dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia 2” Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era

 

FIZYKA

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP

 

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, A. Równy, J. Ginter Ponad słowami. Klasa 3 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
J. Kościerzyńska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Wróblewska, J. Ginter, A. Równy Ponad słowami. Klasa 3 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja EXAKT PLUS 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett; EXAKT PLUS 3 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlet

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

 

HISTORIA

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Poznać przeszłość 3. wyd Nowa Era

 

BIOLOGIA

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

FIZYKA

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP.
Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 3. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP

 

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum czteroletniego (po gimnazjum)

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT FÜR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) , wyd. Lektorklett

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

 

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, oraz Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy czwarte technikum

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

gr. zaawansowana- kontynuacja EXAKT FUR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett
gr podstawowa - kontynuacja PERFEKT 1 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, wyd. Pearson

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014 Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

 

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

technik informatyk

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

 

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

PLASTYKA

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

PERFEKT 1( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON lub PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy, by wstrzymali się z zakupem podręcznika do języka niemieckiego do początku września ze względu na przydział do odpowiednich grup jezykowych

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski, Ślady czasu. Historia podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd.GWO

 

BIOLOGIA

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

INFORMATYKA

Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor, Podręcznik do klasy 1 część 1, Zakres rozszerzony, OPERON

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja PERFEKT 1 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON; PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

 

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2 , Podręcznik do historii dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era

 

BIOLOGIA

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 3, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2021

 

FIZYKA

Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

 

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, A. Równy, J. Ginter Ponad słowami. Klasa 3 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
J. Kościerzyńska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Wróblewska, J. Ginter, A. Równy Ponad słowami. Klasa 3 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja EXAKT PLUS 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett; EXAKT PLUS 3 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlet

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

 

HISTORIA

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Poznać przeszłość 3. wyd Nowa Era

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Nowa Era 2019

 

FIZYKA

Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Nowa Era

 

GEOGRAFIA

Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, Oblicz geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 3” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum czteroletniego (po gimnazjum)

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT FÜR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) , wyd. Lektorklett

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

<

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy czwarte technikum

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

gr. zaawansowana- kontynuacja EXAKT FUR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett
gr podstawowa - kontynuacja PERFEKT 1 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, wyd. Pearson

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014 Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

technik automatyk

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 1.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

PLASTYKA

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

PERFEKT 1( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON lub PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy, by wstrzymali się z zakupem podręcznika do języka niemieckiego do początku września ze względu na przydział do odpowiednich grup jezykowych

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wydawnictwo Oxford

 

HISTORIA

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski, Ślady czasu. Historia podręcznik do liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd.GWO

 

GEOGRAFIA

- Roman Malarz, Marek Więckowski, Oblicza geografii 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
- Katarzyna Maciążek, Oblicza geografii 1, Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Podręcznik ze zbiorem zadań, Nowa Era 2019

 

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Fizyka, Podręcznik, Zakres rozszerzony, Klasa 1, Liceum i technikum, WSiP 2019
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka1, Zbiór zadań, Liceum i technikum, Zakres rozszerzony, WSiP 2019

 

INFORMATYKA

Grażyna Koba, Teraz bajty, Informatyka dla szkół ponadpodstawowych, Klasa 1, Zakres podstawowy, Migra 2019

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019 - Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy drugie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami 1 część 2.Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era ( kontynuacja)
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Ponad słowami. Klasa 2 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja PERFEKT 1 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON; PERFEKT 2 (podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, J. Szuwart, VISION 3, wyd. Oxford

 

HISTORIA

A.Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2 , Podręcznik do historii dla liceum i technikum, wyd. Nowa Era

 

CHEMIA

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia 2” Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era

 

FIZYKA

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP

 

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 1, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2019
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej)

 

JĘZYK POLSKI

J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, A. Równy, J. Ginter Ponad słowami. Klasa 3 część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era
J. Kościerzyńska, A. Cisowska, M. Matecka, A. Wróblewska, J. Ginter, A. Równy Ponad słowami. Klasa 3 część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

kontynuacja EXAKT PLUS 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett; EXAKT PLUS 3 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlet

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

B. Breitkopf, M. Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy, wyd. WSiP

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

 

HISTORIA

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Poznać przeszłość 3. wyd Nowa Era

 

BIOLOGIA

Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 1, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2019
Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

FIZYKA

Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP.
Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner, Fizyka 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. WSiP 2019.
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, Fizyka 3. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum. W2019SiP

 

GEOGRAFIA

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh - „Oblicza geografii 2” - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020
Katarzyna Maciążek – „Oblicza geografii 2” – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Nowa Era 2020

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Podręcznik do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 2, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2020
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka 3, Zbiór zadań do liceów i techników, Zakres rozszerzony, dla absolwentów po szkole podstawowej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2021

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik dla absolwentów po szkole podstawowej. Wydawnictwo Nowa Era.

 

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy trzecie technikum czteroletniego (po gimnazjum)

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II , wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

EXAKT FÜR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) , wyd. Lektorklett

 

JĘZYK ANGIELSKI

H. Casey, M. Duckworth, VISION 4, wyd. Oxord

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP
M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, oraz Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

 

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Klasy czwarte technikum

 

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era

 

JĘZYK NIEMIECKI

gr. zaawansowana- kontynuacja EXAKT FUR DICH 2 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. LektorKlett
gr podstawowa - kontynuacja PERFEKT 1 ( podręcznik, ćwiczenia) wyd. PEARSON

 

JĘZYK ANGIELSKI

Repetytorium Maturalne poziom podstawowy, wyd. Pearson

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP, 2014
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”, Wydawnictwo WSiP, 2014 Robert Gucman, Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”, Wydawnictwo WSiP 2014

 

FIZYKA

- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

 

MATEMATYKA

- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.