,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.''

~ Mikołaj Rej

Nauczyciele języka polskiego:

  1. mgr Beata Kotelnicka
  2. mgr Magdalena Dusza
  3. mgr Monika Walat
  4. mgr Maria Wilk
  5. mgr Lucyna Drążek

Wymiar godzin nauczania

Nauka języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020 realizowana jest we wszystkich klasach technikum.

W klasach I - III w wymiarze 3 godzin tygodniowo, zaś w klasie IV: w pierwszym semestrze w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w drugim semestrze - 4 godz. tygodniowo.

Nauczyciele przygotowują uczniów ZSE do zdania matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują podręczniki:

Klasy pierwsze technikum czteroletniego (po szkole gimnazjalnej):

- Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. I wyd. Nowa Era,
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era.

Klasy pierwsze technikum pięcioletniego (po szkole podstawowej):

- Katarzyna Budna i inni, Język polski 1, Podręcznik do liceum i technikum z serii Sztuka wyrazu, część 1 ( starożytność, średniowiecze), część 2 ( renesans – oświecenie), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2019.

Klasy drugie technikum:

- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa I, cz. II, wyd. Nowa Era (kontynuacja),
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa II, cz. I, wyd. Nowa Era.

Klasy trzecie technikum:

- Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II, wyd. Nowa Era.

Klasy czwarte technikum:

- Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3. Wyd. Nowa Era.

Konkursy, w których możesz wziąć udział:

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

Poprawna Polszczyzna – konkurs szkolny

Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

Ogólnopolska Olimpiada „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”

Ogólnopolska Olimpiada z „Mitologii greckiej i rzymskiej”