,,A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.''

~ Mikołaj Rej

Nauczyciele języka polskiego:

  1. mgr Beata Kotelnicka
  2. mgr Magdalena Dusza
  3. mgr Monika Walat
  4. mgr Maria Wilk
  5. mgr Lucyna Drążek

Wymiar godzin nauczania

Nauka języka polskiego w r. szkolnym 2023/2024 realizowana jest we wszystkich klasach technikum na poziomie podstawowym.

W klasach I - IV w wymiarze 3 godzin tygodniowo, zaś w klasie V: w pierwszym semestrze w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w drugim semestrze - 6 godz. tygodniowo.

Nauczyciele przygotowują uczniów ZSE do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują podręczniki wydawnictwa Nowa Era, seria pt. Ponad słowami.

Konkursy, w których możesz wziąć udział:

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – etap szkolny

Poprawna Polszczyzna – konkurs szkolny

Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

Ogólnopolska Olimpiada „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”

Ogólnopolska Olimpiada z „Mitologii greckiej i rzymskiej”