Praktyki zagraniczne

W praktykach udział wzięło 15 uczniów kształcących się w kierunku technik informatyk oraz 3 kształcących się w kierunku technik elektronik.

INFORMATYCY
Grupa informatyków odbyła praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energetycznego, Telekomunikacyjnego i Technologii Informacyjnych CINEL. Podczas wspólnej nauki zdobywaliśmy wiedzę z zakresu systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Uczyliśmy się tworzyć maszyny wirtualne, konfigurować systemy Windows oraz Linux, korzystać z aplikacji i obsługiwać program Cisco Packet Tracer. Nie zabrakło również lekcji związanych ze sprzętem - omawaliśmy jego zasady działania, porównywaliśmy komponenty oraz przeprowadzaliśmy proste zabiegi konserwacyjne. Szczególnie interesujące dla nas były zajęcia, na których mieliśmy do czynienia z urządzeniami sieciowymi i gdzie mogliśmy wykorzystać swoją wiedzę w praktyce podczas tworzenia sieci lokalnych.

ELEKTRONICY
Grupa elektroników odbyła praktyki w osobnych firmach : Fulcro, PC.Clinic i Inforkoisas. Podczas praktyk naprawialiśmy i wymienialiśmy części w laptopach,tabletach oraz telefonach komórkowych. Konserwowaliśmy silniki elektryczne, wylutowywaliśmy układy scalone i czyściliśmy podzespoły.