Home

W ramach projektu ERASMUS+: "Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe", numer projektu: 2018-1-PL01-KA102-047972 12-stu nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (ZSE)  przebywała na zajęciach obserwacyjnych Job Shadowing w Centrum Kształcenia Zawodowego Stiftelsen Utbildning Nordkalotten -12 w Övertorneå w Szwecji.

Zagraniczny staż zawodowy skierowany był dla nauczycieli i kadry zarządzającej ZSE uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową szkoły oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim. 


Celem zagranicznego stażu nauczycieli i kadry zarządzającej w Szwecji było: 

  • podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej ZSE
  • poznanie systemu edukacji zawodowej w Szwecji
  • poznanie sposobów organizacji i metod prowadzenia szkoleń za granicą
  • zdobycie doświadczenia w prowadzeniu i obserwacji zajęć dydaktycznych za granicą
  • poznanie programów szkolenia zawodowego (treści, techniki, metody, środki dydaktyczne)  oraz bazy dydaktyczno-szkoleniowej w renomowanym ośrodku kształcenia zawodowego w Szwecji
  • podniesienie jakości systemu kształcenia  i lepsze dostosowanie go do wymagań europejskiego rynku pracy
  • umocnienie współpracy między ZSE i UTB NORD

Miejsce pobytu i czas stażu:

Szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w skandynawskim Centrum Kształcenia Zawodowego StiftelsenUtbildningNordkalotten – UTB Nord w Overtornea w Szwecji (adres Utbildning Nord, Box 42, 957 21 Övertorneå w okresie od 11.02.2019 (poniedziałek) do 15.02.2019 (piątek). 
Copyright © 2019, ZSE RZESZÓW

elektronik_rzeszow@intertele.pl

Language język:  english | polski