W ramach akredytowanego projektu ERASMUS+ nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061831, realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (ZSE) pięciu nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych i elektronicznych naszej Szkoły uczestniczyło w zajęciach obserwacyjnych Job Shadowing w Centrum Szkolenia Zawodowego (Centro de Formación Profesional) Instituto INTER w Walencji w Hiszpanii. Staż zawodowy został zorganizowany we współpracy ZSE z instytucją partnerską ESMOVIA - Sistema Practices S.I..

Zagraniczny staż zawodowy był skierowany dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry ZSE zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim oraz uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową Szkoły.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz rozwój ich kompetencji społecznych i interpersonalnych w wymiarze międzynarodowym, tak aby mogli prowadzić proces kształcenia zgodnie z europejskimi standardami.

Udział nauczycieli w projekcie obejmuje przygotowanie organizacyjno-merytoryczne, kulturowe i szkolenie językowe przed wyjazdem, 5-dniowe szkolenie typu Job Shadowing w hiszpańskim Centrum Szkolenia Zawodowego, udział w programie kulturowym, opracowanie i upowszechnianie rezultatów stażu, wdrażanie rezultatów projektu w swojej pracy dydaktyczno-szkoleniowej.


Cele zagranicznego stażu zawodowego nauczycieli:

MIEJSCE POBYTU I CZAS STAŻU:

5-dniowe szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w hiszpańskim Centrum Szkolenia Zawodowego Instituto INTER
(adres: Instituto INTER, C/ Marva, 30 - 46007 Valencia, Spain) okresie od 15.05.2023 (poniedziałek) do 19.05.2022 (piątek).

Zakwaterowanie: Hotel - Hotel Olympia, adres: Calle Maestro Serrano, 3 - 46120 Alboraya (Valencia) – Spain; www: https://www.olympiahotelvalencia.com/en/; tel + 34963033392;