Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
Praktyki zawodowe w Valladolid, Hiszpania

Projekt Erasmus+
"LEPSZY START - EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE"