JOB SHADOWING - LIZBONA - DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU!

english | polski


W ramach projektu PO WER na zasadach ERASMUS+: "Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu", numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-025998 12-stu nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (ZSE)przebywała na zajęciach obserwacyjnych Job Shadowing w Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Informatyki – CINEL (Centro de Formaçao Profissional da Industria Eletronica) w Lizbonie.

Staż nauczycieli został zorganizowany we współpracy z instytucją pośredniczącą Casa da Educação. 

Zagraniczny staż zawodowy skierowany był dla nauczycieli i kadry zarządzającej ZSE uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową Szkoły oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim.


Celem zagranicznego stażu nauczycieli i kadry zarządzającej w Lizbonie było:

  • podniesienie kompetencji zawodowych i językowych kadry pedagogicznej ZSE
  • poznanie systemu edukacji zawodowej w Portugalii
  • poznanie sposobów organizacji i metod prowadzenia szkoleń za granicą
  • zdobycie doświadczenia w prowadzeniu i obserwacji zajęć dydaktycznych za granicą
  • poznanie programów szkolenia zawodowego (treści, techniki, metody, środki dydaktyczne) oraz bazy dydaktyczno-szkoleniowej w renomowanym ośrodku kształcenia zawodowego w Portugalii
  • podniesienie jakości systemu kształcenia i lepsze dostosowanie go do wymagań europejskiego rynku pracy
  • umocnienie współpracy między ZSE, CINEL i Casa da Educação.

MIEJSCE POBYTU I CZAS STAŻU:


Szkolenie zawodowe nauczycieli odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Informatyki – CINEL (Centro de Formaçao Profissional da Industria Eletronica) w Lizbonie w Portugalii (Adres : Rua Jau - Alto de Santo Amaro, 1300-312 Lisboa, Portugal) w okresie od 29.01.2018 (poniedziałek) do 02.02.2018 (piątek). Nauczyciele byli zakwaterowani w hotelu ALIF CAMPO PEQUENO, LISBON od 28 stycznia do 4 lutego 2018.