Projekt 2017-1-PL01-KA102-036192

W ramach projektu POWER na zasadach ERASMUS+: "Dobry wybór - praktyki europejskie", numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036192, grupa dziewięciu nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie przebywała na zajęciach obserwacyjnych Job Shadowing w Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Informatyki – CINEL (Centro de Formaçao Profissional da Industria Eletronica) w Lizbonie. Staż nauczycieli został zorganizowany we współpracy z instytucją pośredniczącą Casa da Educação. Zagraniczny staż zawodowy skierowany był dla nauczycieli i kadry zarządzającej ZSE uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową Szkoły oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim.
Partnerzy
Instytucja wysyłająca:
Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
Instytucja przyjmująca:
CINEL (Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Informatyki)
Szkolenie
Szkolenie „Job Shadowing” nauczycieli ZSE w CINEL umożliwiło bezpośrednie kontakty z zagranicznymi trenerami, obserwację przebiegu zajęć w nowoczesnej instytucji szkoleniowej, poznanie skutecznych metod szkolenia i różnych zasad współpracy instytucji szkoleniowych z rynkiem pracy.
Galeria zdjęć
dokumentujących odbywanie szkolenia w Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Informatyki – CINEL