Nauczyciele na zajęciach Job Shadowing w Lizbonie

Dodano:

W okresie od 29.01.2018 do 02.02.2018 grupa 12-stu nauczycieli, w tym kadra zarządzająca naszej szkoły przebywała na zajęciach typu Job Shadowing – w instytucji CINEL, w stolicy Portugalii, Lizbonie. Wyjazd był zrealizowany w ramach projektu PO WER na zasadach ERASMUS+: "Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu". Staż nauczycieli został zorganizowany we współpracy z instytucją pośredniczącą Casa da Educação. 

Zagraniczny staż zawodowy skierowany był dla nauczycieli i kadry zarządzającej ZSE uczestniczących w działaniach obejmujących współpracę międzynarodową Szkoły oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim.

Oficjalna strona projektu: Lizbona-Portugalia