Sukces Mateusza Chwistka z klasy 3i

Dodano:

Mateusz Chwistek zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Chroń środowisko i klimat". Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Związek Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego". Celem konkursu było między innymi:

  • propagowanie proekologicznego zachowania, dbania o środowisko naturalne
  • promowanie ponadprogramowej aktywności uczniów i stworzenie im szansy prezentowania swojej twórczości na szerszym forum.

Opiekę nad Mateuszem sprawował mgr Paweł Krasny. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenia cennych nagród odbyło się 28 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim.