przeglądasz

wszystkie wydarzenia
 • 30

  Deklaracja wyboru przedmiotów do matury.

 • 14

  Dzień Edukacji Narodowej.

 • 07

  Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra". Zgłoszenia do 05.11.2019 r. przyjmuje p. U.Turek.

 • 15

  Spotkanie z rodzicami.

 • 12

  Klasyfikacja półroczna klas czwartych.

 • 23

  Zimowa przerwa świąteczna (od 23 do 31 grudnia 2019 r.)

 • 09

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektronik – klasy czwarte – część praktyczna.

 • 10

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas czwartych - część pisemna. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych!

 • 11

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik informatyk – klasy czwarte – część praktyczna.

 • 13

  Ferie zimowe od 13 do 26 stycznia 2020 roku.