przeglądasz

wszystkie wydarzenia
 • 19

  Egzamin potwierdzający kwalifikacje (EE.09) w zawodzie technik informatyk – klasy czwarte – część praktyczna - godzina 8:00 i 12:00.

 • 22

  Egzamin poprawkowy, potwierdzający kwalifikacje (EE.08) w zawodzie technik informatyk – część praktyczna - godzina 8:00 i 12:30.

 • 28

  Egzamin poprawkowy, potwierdzający kwalifikacje (EE.17) w zawodzie technik automatyk – część praktyczna - godzina 16:00 - Centrum Kształcenia Zawodowego.

 • 01

  Przeprowadzenie klasyfikacji w zespołach klasowych

 • 05

  Spotkanie z rodzicami - kontakt zdalny z wykorzystaniem kanału Teams.

 • 07

  Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów do egzaminu maturalnego.

 • 07

  Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - klasy trzecie.

 • 01

  Wiosenna przerwa świąteczna od 1 do 6 kwietnia 2021 roku.

 • 16

  Spotkanie z rodzicami - kontakt zdalny z wykorzystaniem kanału Teams.

 • 26

  Przeprowadzenie klasyfikacji klas czwartych.