przeglądasz

wszystkie wydarzenia
 • 11

  W godzinach od 09:00 do 12:00 będą wydawane w szkole (na portierni) świadectwa z egzaminu maturalnego.

 • 12

  O godzinie 8:00 na stronie internetowej szkoły podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej szkoły.

 • 12

  W godzinach od 09:00 do 12:00 będą wydawane w szkole (na portierni) świadectwa z egzaminu maturalnego.

 • 13

  W godzinach od 09:00 do 12:00 będą wydawane w szkole (na portierni) świadectwa z egzaminu maturalnego.

 • 14

  W godzinach od 09:00 do 12:00 będą wydawane w szkole (na portierni) świadectwa z egzaminu maturalnego. Po tym terminie dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.