podręczniki na

rok szkolny 2018/2019

Poniżej przedstawiony jest proponowany zestaw podręczników dla poszczególnych klas oraz typów szkół, który może być wprowadzony w Zespole Szkół Elektronicznych od września 2018 roku. Podręczniki podzielone są na zawody: technik elektronik, technik automatyk oraz technik informatyk.

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

technik elektronik

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. I wyd. Nowa Era.
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones,  Matura Focus 3,  wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa początkująca:  Exakt fur Dich Starter,  wyd. Lektorklett
- grupa kontynuująca:  Exakt fur Dich 1,  wyd. Lektorklett
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

WIEDZA O KULTURZE
- Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
- A. Janicki, W centrum uwagi. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
- Bogusław Breitkopf, Mariusz Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, wyd. WSiP

FIZYKA
- Marcin Braun, Weronika Śliwa - "Odkryć fizykę" podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - " Matematyka. Klasa 1" - podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

GEOGRAFIA
- Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann - Oblicza Geografii - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Nowa Era.
- Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew - Banaszewska - Oblicza Geografii: Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik. Wydawnictwo Nowa Era.

BIOLOGIA
- Emillia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski - "Biologia na czasie" Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy wyd. Nowa Era.

CHEMIA
- Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod - "To jest chemia" - Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era.

INFORMATYKA
- Podręcznik będzie podany w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Niektóre podręczniki będą podane w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
- Bolkowski S. - "Podstawy elektrotechniki.
- Pióro M i B. - "Podstawy elektroniki "cz. 1I.

TECHNIKI WYTWARZANIA
Brak podręcznika obejmującego cały program, zastępczo proponuje się literaturę:
- S.Okoniewski - Technologia dla elektroników.
- W.Oleksiuk - Podstawy konstrukcji mechanicznych..
- J.Tymowski - Materiałoznawstwo i podstawy technologii.

PRACOWNIA TECHNIK WYTWARZANIA
Brak podręcznika obejmującego cały program, zastępczo proponuje się literaturę:
- S.Okoniewski - Technologia dla elektroników.
- W.Oleksiuk - Podstawy konstrukcji mechanicznych..
- J.Tymowski - Materiałoznawstwo i podstawy technologii.

JĘZYK POLSKI
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa I, cz. II, wyd. Nowa Era (kontynuacja).
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa II, cz. I, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 2, Matura Focus 3, wyd. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa od podstaw:  Exakt fur Dich Starter ( kontynuacja)
- grupa zaawansowana:  Exakt fur Dich 1,   ( kontynuacja)

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość " podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, cz.I - zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres rozszerzony cz.1, wyd. Zamkor.

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

UKŁADY ANALOGOWE
- B. M. Pióro - "Podstawy elektroniki cz.II".

UKŁADY CYFROWE
- W. Głocki - "Układy cyfrowe".

PRZYRZĄDY POMIAROWE
- J.Parchański - "Miernictwo elektryczne i elektroniczne".

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA I ELEKTRONICZNA
- Pióro B. i M. - "Podstawy elektroniki cz. 1".
- L.Grabowski - "Pracownia elektroniczna.

INSTALACJE ELEKTRONICZNE
- Henryk Markiewicz - "Instalacje elektryczne" - wydanie ósme zmienione, WNT.

PRACOWNIA INSTALACJI
- Henryk Markiewicz - "Instalacje elektryczne" - wydanie ósme zmienione, WNT.

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wydawnictwo WSiP.

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
- Technical English cz.2. wyd. Pearson

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones…,  Matura Focus 3, wyd. Pearson,
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson


JĘZYK NIEMIECKI
Exakt fur Dich 2  ( kontynuacja)

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP.
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

UKŁADY ANALOGOWE
- B. M. Pióro - "Podstawy elektroniki cz.II".

UKŁADY CYFROWE
- W. Głocki - "Układy cyfrowe".

UKŁADY MIKROPROCESOROWE
- J. Jańczyk, A. Stępięń - "Mikrokontrolery".

PRACOWNIA UKŁĄDÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH
- Grabowski L. Głocki W. - " Pracownia podstaw techniki cyfrowej".
- L.Grabowski - "Pracownia elektroniczna".
- Głocki W. - " Układy cyfrowe".
- Pióro B. i M. - "Podstawy elektroniki cz. 2".
- Sasal W. - "Układy scalone".

UKŁADY AUTOMATYKI
- J. Kostro - "Urządzenia i układy automatyki".

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
- Sylwia Żyburt- Wasilewska, Kazimierz Daniszewski - Urządzenia elektroniczne cz.1 i 2.

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3.  Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- Infos 3, wyd. Pearson

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 

- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP,
- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”,  Wydawnictwo WSiP,
- Robert Gucman,  Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”,  Wydawnictwo WSiP

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

PRACOWNIA UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH
- Piotr i Paweł Gałka - Podstawy programowania mikrokontrolera 8051.

PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
Aktualnie brak podręcznika obejmującego cały program zastępczo proponuje się literaturę:
- Grabowski L. - "Pracownia elektroniczna".
- Daniszewski K. Żybert-Wasilewska S. - " Urządzenia elektroniczne cz.1"
- Daniszewski K. Żybert-Wasilewska S. - " Urządzenia elektroniczne cz.2".
- Hołub J - . "Technika transmisji satelitarnej".
- Hołub J. - "Zarys telekomunikacji".

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE
- J. Orzechowski - "Podstawy techniki telewizyjnej".
- J. Orzechowski - "Urządzenia wizyjne".

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI W ZAWODZIE
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wydawnictwo WSiP.

technik informatyk

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. I wyd. Nowa Era.
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones,  Matura Focus 3,  wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa początkująca:  Exakt fur Dich Starter,  wyd. Lektorklett
- grupa kontynuująca:  Exakt fur Dich 1,  wyd. Lektorklett
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

WIEDZA O KULTURZE
- Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
- A. Janicki, W centrum uwagi. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
- Bogusław Breitkopf, Mariusz Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, wyd. WSiP

FIZYKA
- Marcin Braun, Weronika Śliwa - "Odkryć fizykę" podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - " Matematyka. Klasa 1" - podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

GEOGRAFIA
- Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann - Oblicza Geografii - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Nowa Era.
- Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew - Banaszewska - Oblicza Geografii: Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik. Wydawnictwo Nowa Era.

BIOLOGIA
- Emillia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski - "Biologia na czasie" Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy wyd. Nowa Era.

CHEMIA
- Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod - "To jest chemia" - Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era.

INFORMATYKA
Podręcznik będzie podany w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

 


PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Niektóre podręczniki będą podane w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
- Tomasz Kowalski - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.12.

PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
- Tomasz Kowalski - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.12.

SYSTEMY OPERACYJNE
- Tomasz Kowalski - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.12.
- Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - "Systemy operacyjne i cieci komputerowe cz.1", wyd. WSiP.

 

JĘZYK POLSKI
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa I, cz. II, wyd. Nowa Era (kontynuacja).
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa II, cz. I, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 2, Matura Focus 3, wyd. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa od podstaw:  Exakt fur Dich Starter ( kontynuacja)
- grupa zaawansowana:  Exakt fur Dich 1,   ( kontynuacja)

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
- Infotech- English for Computer Users fourth edition, CUP

INFORMATYKA
  -  Grażyna Zawadzka - Informatyka Europejczyka podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych cz.1.

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
  -  Tomasz Kowalski - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.12.

PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ
  -  Tomasz Kowalski - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.12.

SIECI KOMPUTEROWE
  -  Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 1.E13.
  -  Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 2.E13.
  -   Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. WSiP 2013
  -   Douglas E. Comer - Sieci komputerowe i intersieci. Helion wyd.V 2012

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
  -  Małgorzata Łokińska - E.14.1. Witryny internetowe. WSiP
  -  Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie stron internetowych. Helion 2013.

SYSTEMY BAZ DANYCH
  -   Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie i administrowanie bazami. Helion 2013.

PRACOWNIA SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
  -   Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. WSiP 2013
  -   Barbara Halska, Paweł Bensel - Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, cz.1 i cz.2. Helion 2013.

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones…,  Matura Focus 3, wyd. Pearson,
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson


JĘZYK NIEMIECKI
Exakt fur Dich 2  ( kontynuacja)

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP.
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

SIECI KOMPUTEROWE
- Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 1.E13.
- Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 2.E13.
- Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. WSiP 2013
- Douglas E. Comer - Sieci komputerowe i intersieci. Helion wyd.V 2012

PRACOWNIA SIECI KOMPUTEROWYCH
- Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 1.E13.
- Barbara Halska, Paweł Bensel - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do zawodu technik informatyk. Część 2.E13.
- Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - E.13.1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. WSiP 2013
- Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek - E.13.2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych. WSiP 2013
- Douglas E. Comer - Sieci komputerowe i intersieci. Helion wyd.V 2012

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH
- Małgorzata Łokińska - E.14.1. Witryny internetowe. WSiP
- Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie stron internetowych. Helion 2013.

SYSTEMY BAZ DANYCH
- Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie i administrowanie bazami. Helion 2013.

PRACOWNIA BAZ DANYCH
- Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie i administrowanie bazami. Helion 2013.

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3.  Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- Infos 3, wyd. Pearson

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP,
- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”,  Wydawnictwo WSiP,
- Robert Gucman,  Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”,  Wydawnictwo WSiP.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

GRAFIKA KOMPUTEROWA
- Radosław Jaworski - Multimedia i grafika komputerowa.

TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJE INTERNETOWE
  -  Małgorzata Łokińska - E.14.1. Witryny internetowe. WSiP
  -  Jolanta Pokorska - E.14. Tworzenie stron internetowych. Helion 2013.

technik automatyk

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. I wyd. Nowa Era.
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa pierwsza, cz. II, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones,  Matura Focus 3,  wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa początkująca:  Exakt fur Dich Starter,  wyd. Lektorklett
- grupa kontynuująca:  Exakt fur Dich 1,  wyd. Lektorklett
Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy,  by wstrzymali się z zakupem  podręcznika do języka niemieckiego  do początku września,  kiedy to zostaną przydzieleni do odpowiednich grup.

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

WIEDZA O KULTURZE
- Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
- A. Janicki, W centrum uwagi. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
- Bogusław Breitkopf, Mariusz Cieśla, Po prostu EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa. Zakres podstawowy. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, wyd. WSiP

FIZYKA
- Marcin Braun, Weronika Śliwa - "Odkryć fizykę" podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - " Matematyka. Klasa 1" - podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

GEOGRAFIA
- Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann - Oblicza Geografii - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Nowa Era.
- Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew - Banaszewska - Oblicza Geografii: Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Nowa Era.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał "Krok w przedsiębiorczość", podręcznik. Wydawnictwo Nowa Era.

BIOLOGIA
- Emillia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski - "Biologia na czasie" Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy wyd. Nowa Era.

CHEMIA
- Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod - "To jest chemia" - Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, wydawnictwo Nowa Era.

INFORMATYKA
- Podręcznik będzie podany w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

 


PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Niektóre podręczniki będą podane w późniejszym terminie, chwilowo brak oferty wydawnictw ze względu na nową podstawę programową.

 

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI
- Bolkowski S. - "Podstawy elektrotechniki.
- Pióro M i B. - "Podstawy elektroniki "cz. 1I.

TECHNIKI WYTWARZANIA
Brak podręcznika obejmującego cały program, zastępczo proponuje się literaturę:
- S.Okoniewski - Technologia dla elektroników.
- W.Oleksiuk - Podstawy konstrukcji mechanicznych..
- J.Tymowski - Materiałoznawstwo i podstawy technologii.

PRACOWNIA TECHNIK WYTWARZANIA
Brak podręcznika obejmującego cały program, zastępczo proponuje się literaturę:
- S.Okoniewski - Technologia dla elektroników.
- W.Oleksiuk - Podstawy konstrukcji mechanicznych..
- J.Tymowski - Materiałoznawstwo i podstawy technologii.

  JĘZYK POLSKI
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa I, cz. II, wyd. Nowa Era (kontynuacja).
- M. Chmiel, A. Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa II, cz. I, wyd. Nowa Era.

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 2, Matura Focus 3, wyd. Pearson.

JĘZYK NIEMIECKI
- grupa od podstaw:  Exakt fur Dich Starter ( kontynuacja)
- grupa zaawansowana:  Exakt fur Dich 1,   ( kontynuacja)

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość " podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, cz.I - zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych- zakres rozszerzony cz.1, wyd. Zamkor.

HISTORIA
- S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I, wyd. Nowa Era.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 1, Matematyka. Klasa 2"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 1, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY:
Technical English cz.2. wyd. Pearson

 

  

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel i inni, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa druga, cz. II, wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Sue Kay, Vaughan Jones…,  Matura Focus 3, wyd. Pearson,
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson


JĘZYK NIEMIECKI
Exakt fur Dich 2  ( kontynuacja)

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 2, Matematyka. Klasa 3 "- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 2, "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.1", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 1, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda, Ojczysty Panteon i ojczyste spory, wyd. WSiP.
- M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda , Rządzący i rządzeni, wyd. WSiP

   

JĘZYK POLSKI
- Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, klasa 3.  Wyd. Nowa Era

JĘZYK ANGIELSKI
- Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell, Repetytorium maturalne, język angielski, poziom podstawowy, wyd. Pearson

JĘZYK NIEMIECKI
- Infos 3, wyd. Pearson

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Kobieta i mężczyzna, rodzina”, Wydawnictwo WSiP,
- Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda, Historia i społeczeństwo – „Język, komunikacja i media”,  Wydawnictwo WSiP,
- Robert Gucman,  Historia i społeczeństwo – „Gospodarka”,  Wydawnictwo WSiP.

FIZYKA
- Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach - "Z fizyką w przyszłość cz.2", podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. Zamkor.
- Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach, "Z fizyką w przyszłość", Zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony cz. 2, wyd. Zamkor.

MATEMATYKA
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka. Klasa 3"- podręcznik do liceów i techników - zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.
- Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda - "Matematyka - Zbiór zadań do liceów i techników" Klasa 3 - Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.