przeglądasz

kierunki kształcenia

ZAWÓD - TECHNIK AUTOMATYK   -   !!! NOWY KIERUNEK !!!

Charakterystyka zawodu:

Absolwent profilu technik automatyk nadzoruje pracę urządzeń sterowania w celu utrzymania ich dobrego stanu technicznego i bezawaryjnego działania. Wykonuje zaawansowane instalacje automatyki według dokumentacji technicznej. Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać proste układy sterowania oparte na programowalnych sterownikach PLC.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • utrzymywania w ruchu i naprawy podstawowych urządzeń sterowania,
 • analizowania działania obwodów automatyki, obwodów blokad i zabezpieczeń,
 • interpretacji stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwania usterek,
 • wykonywania układów i sieci automatyki przemysłowej,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami,
 • regulacji i konserwacji sensorów, regulatorów i urządzeń wykonawczych takich jak: silniki, siłowniki elektropneumatyczne,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz materiałami,
 • kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu ruchu urządzeń sterowania,

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

Technik automatyk może pracować jako:

 • technik automatyk obsługi budynku w zakresie klimatyzacji, wentylacji, zabezpieczeń, ochrony przeciwpożarowej, ogrzewania, monitoringu,
 • technik automatyk obsługi zautomatyzowanych obiektów użyteczności publicznej, biznesowej, turystycznej oraz inteligentnych domów,
 • technik automatyk utrzymania ruchu,
 • technik automatyk wdrożeniowiec,
 • technik automatyk serwisant,
 • technik automatyk programista PLC/SCADA,

 Absolwenci kierunku technik automatyk mogą założyć działalność gospodarczą w zakresie usług lub produkcji dla przemysłu oraz klientów indywidualnych.

ZAWÓD - TECHNIK ELEKTRONIK

Charakterystyka zawodu:
Jest to jeden z podstawowych szerokoprofilowych zawodów, stawiających ciągle nowe wyzwania i dających duże możliwości rozwoju oraz samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i wykonania instalacji sieci TVSat, TV naziemnej i kablowej,
 • projektowania i wykonania instalacji lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
 • projektowania i wykonania instalacji systemów automatyki przemysłowej, urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń (czujniki, alarmy, domofony itp.),
 • projektowania i wykonania systemów monitoringu TV i IPTV,
 • serwisu urządzeń elektronicznych,
 • programowania, użytkowania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, instalowania oprogramowania specjalistycznego.

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

Dodatkowo w szkolnym studio telewizyjnym, wyposażonym w profesjonalny sprzęt, uczeń poznaje technologię nagrywania, obróbki i montażu komputerowego programów telewizyjnych.

Technik elektronik może pracować:

 • w firmach zajmujących się telewizją cyfrową,
 • w działach elektroniki i automatyki zakładów przemysłowych,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • w przedsiębiorstwach instalacyjnych, zajmujących się montażem alarmów, instalacji antenowych, układów automatyki, systemów tzw. inteligentnych budynków, itd.,
 • może także prowadzić własną działalność gospodarczo - usługową (np. naprawa sprzętu audio - video, usługi elektroinstalacyjne).

ZAWÓD - TECHNIK INFORMATYK

Charakterystyka zawodu:
Jest to zawód, który zyskał ogromne znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. W chwili obecnej informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego,
 • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
 • projektowania baz danych i administrowania bazami,
 • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
 • tworzenia i administrowania stronami WWW,
 • tworzenia desktopowych i webowych aplikacji internetowych,
 • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi,
 • projektowania grafiki komputerowej.

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

Technik informatyk może pracować:

 • w firmach administrujących sieci komputerowe,
 • w firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • w firmach zarządzających serwerami oraz bazami danych,
 • w firmach projektujących efektywne serwisy internetowe,
 • w serwisach i sklepach komputerowych,
 • w działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • w firmach z własną działalnością gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych takich jak instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, konfiguracja urządzeń peryferyjnych, usług internetowych itp.

ZAWÓD - TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ   -   !!! NOWY KIERUNEK !!!

Charakterystyka zawodu:

Zawód utworzony na wniosek Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej ze względu na brak wykwalifikowanych pracowników na rozwijającym się rynku usług telekomunikacyjnych wykorzystujących sieci szerokopasmowe.

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oferuje w systemie szkolnictwa zawodowego wykwalifikowanych kandydatów do pracy przy obsłudze systemów telewizji kablowych oraz przy produkcji i obsłudze sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe.

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • montażu i uruchamiania zewnętrznych sieci szerokopasmowych (sieci oparte na światłowodach)
 • montażu i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
 • administrowania, naprawy i konserwacji instalacji TVsat, DVB-T i kablowej
 • uruchamiania i utrzymania terminali oraz przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych
 • administrowania i konserwacji sieci wchodzących w skład systemów sieci kablowych

Wiedza i umiejętności będą poświadczone uzyskaniem następujących kwalifikacji:

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może pracować:

 • w  firmach obsługujących światłowodowe sieci szkieletowe operatorów telekomunikacyjnych,
 • w grupach medialno-komunikacyjnych,
 • u telekomunikacyjnych operatorów telewizji cyfrowej,
 • w firmach zajmujących się telewizją kablową,
 • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe

Absolwenci tego kierunku mogą także prowadzić własną działalność w zakresie usług/produkcji dla przemysłu lub klientów indywidualnych.