przeglądasz

zagraniczne praktyki zawodowe

Kwalifikacje na praktyki zawodowe!

Szkolna Komisja Programu ERASMUS + uprzejmie informuje Koleżanki i Kolegów, że nowy projekt został zatwierdzony do realizacji przez Krajową Agencję Programu - wyjazdy do:  Turcji, Włoch, Portugalii, Szwecji.

Beneficjentami projektu jest 58 uczniów oraz 9 osób kadry dydaktyczno-zarządzającej. Kwalifikacje uczniów odbędą się dwukrotnie.

Szkolna Komisja programu PO WER przeprowadziła 23 stycznia 2018 roku rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Pełne listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych wraz z przydziałem do poszczególnych krajów znajdują się poniżej:

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowych

Szkolna Komisja Programu ERASMUS + uprzejmie informuje Koleżanki i Kolegów, że nowy projekt został zatwierdzony do realizacji przez Krajową Agencję Programu - wyjazdy do:  Turcji, Włoch, Portugalii, Szwecji.

Beneficjentami projektu jest 58 uczniów oraz 9 osób kadry dydaktyczno-zarządzającej. Kwalifikacje uczniów odbędą się dwukrotnie.

Pierwszy termin to: 16 czerwca 2017 r. godzina 8.00 - aula szkolna (już się odbył)

Drugi termin: 23 stycznia 2018 r. godzina 8.00 - aula szkolna

Wniosek - pobierz       Ogłoszenie

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaakceptowała do realizacji projekt opracowany przez ZSE: "Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu". Zakłada on zdobywanie doświadczenia zawodowego z informatyki i elektroniki w firmach i instytucjach szkoleniowych różnych państw europejskich w latach 2015-2017.
Realizacja projektu zwiększy szanse zdobywania doświadczeń kulturowych, zawodowych i językowych dla uczniów we wszystkich klasach. Rekrutacja do tego projektu odbędzie się dwukrotnie.

Szkolna Komisja programu PO WER przeprowadziła 9 lutego 2017 roku rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Pełne listy osób zakwalifikowanych i rezerwowych wraz z przydziałem do poszczególnych krajów znajdują się poniżej:

Lista zakwalifikowanych

Lista rezerwowych

Ważne!

Od decyzji Szkolnej Komisji PO WER przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie w terminie 7 dni od daty umieszczenia list na stronie internetowej szkoły.

Poniżej przedstawiamy obszerne reportaże z poszczególnych wyjazdów.