Praktyki zagraniczne na Malcie!

Dodano:

Od 28 września do 18 października 2018 roku, grupa 16 uczniów z profili elektronicznych oraz informatycznych z naszej szkoły odbywa praktyki zawodowe na Malcie, które są realizowane w ramach projektu Erasmus+ ,,Dobry wybór – praktyki europejskie”. Uczestnikami praktyk są: Grzegorz Błaszczak, Paweł Chudzik, Mateusz Cieszyński, Patryk Dragan, Karolina Furtak, Daria Głąb, Maciej Grata, Patryk Hachamowski, Jakub Jacek, Jakub Orchowski, Radosław Radecki, Krzysztof Rak, Konrad Stolarz, Michał Wojewoda, Grzegorz Wójcik oraz Krzysztof Ziobro. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu oraz koordynacją projektu zajmują się: mgr inż. Stanisław Augustyn, mgr Beata Bieńko, mgr Elżbieta Czech, mgr inż. Zbigniew Niedbała oraz mgr inż. Maciej Pieprzycki.

Grupa naszych uczniów jest zakwaterowana bardzo blisko wybrzeża, w centrum miasta St.Julians, znajdującego się na wschód od stolicy Malty – Vallety. W poszczególnych  firmach uczniowie zajmują się m.in serwisem urządzeń komputerowych i elektronicznych, testowaniem, kontrolą maszyn przemysłowych, tworzeniem i zarządzaniem sieciami informatycznymi, bazami danych oraz tworzeniem animacji i grafiki komputerowej. Dzięki wysokim standardom pracy, nasi uczniowie pod opieką swoich opiekunów zdobywają doświadczenie zawodowe również doskonaląc swoją znajomość języka angielskiego. Każdy z uczniów musi samodzielnie dojeżdżać na miejsce praktyki, która trwa po 8 godzin dziennie.

Wyjazd ten jest wspaniałą okazją do poznania obszernej kultury i historii Malty oraz przyjrzeniu się codziennemu życiu mieszkańców tej malowniczej wyspy.

Firmy, które przyjmują naszych uczniów to: SG Solutions Ltd, De La Rue Currency and Security Print Ltd, LogicPass Ltd, Digitalzone, FreeHour – Student App, Tech Zone oraz Scan Malta. Natomiast organizacją praktyk zajeła się pani Faye Gauci-Grech oraz pan Joseph Gerada z instytucji pośredniczącej „Training to Malta”.