Zawieszenie zajęć dydaktycznych!

Dodano:

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem MEN „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty …”, zawieszenie zajęć w szkołach potrwa do 10 kwietnia 2020 r. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele Zespołu Szkół Elektronicznych będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast uczniowie będą zobowiązani do uczestniczenia w tych zajęciach, będą również w tym czasie oceniani i klasyfikowani.

Zajęcia będą realizowane:

z wykorzystaniem pakietu Office 365,

przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (głównie dziennik elektroniczny) zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

Działania związane z realizacją zajęć będą podejmowane zgodnie z aktualnym planem lekcji, natomiast nauczyciele będą do dyspozycji uczniów i rodziców w miarę możliwości w dniu i zgodnie z planem, mogą również określić inne terminy konsultacji.

 

Dyrekcja ZSE