Czas na wakacje!

Dodano:

Drodzy Uczniowie,  

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi 

Kończy się rok szkolny 2019/2020, który pod wieloma względami był wyjątkowy i szczególny. Wspólnymi siłami podołaliśmy wielu nowym wyzwaniom i wbrew przeciwnościom odnieśliśmy wiele sukcesów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za ciężką pracę i zaangażowanie w tych szczególnych warunkach. 

Uczniom gratulujemy sukcesów w nauce oraz wielu osiągnięć. Dziękujmy za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów i olimpiad, w tym również na szczeblu ogólnopolskim oraz podczas zawodów sportowych i akcji charytatywnych.  

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie w działaniach naszej szkoły. 

Gronu Pedagogicznemu dziękujemy za wkład w rozwój wiedzy, umiejętności, i kształtowania postaw naszych uczniów, a szczególne za zaangażowanie w realizację procesu nauczania na odległość. 

Dziękujemy całemu personelowi administracyjnemu i pomocniczemu za trud włożony w sprawne funkcjonowanie szkoły. 

U progu tak wyczekiwanych przez wszystkich wakacji życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku, a po wakacjach nowych sił, energii i zapału do pracy i nauki. 

Dyrekcja  

Zespołu Szkół Elektronicznych